Badrumsinspiration

Arkiv för oktober, 2014

Ny hemsida om sjukdomen Aorta Dissektion

Aorta Dissektion är en mycket sällsynt sjukdom, då så få personer som 3 av en befolkning på 100.000 personer drabbas per år. De flesta dör innan de hinner få rätt diagnos av en läkare på ett sjukhus. Det finns därför mycket få som lever i samhället med denna diagnos, och läsbart material på svenska språket om sjukdomen är begränsat. På Engelska språket finns det mer information. Googla på ”aortic dissection”, som är det engelska namnet för sjukdomen.

Nu finns en privat hemsida som heter Aorta Dissektion Sidan på svenska med information och länkar bland annat till en skandinavisk patientförening, och till flera facebookgrupper där man kan få kontakt med andra som lever med denna sjukdom.

Annonser